Bedrijfsopleidingen Zorg & Welzijn

Een toekomstbestendige zorg vraagt om gemotiveerde en goed opgeleide zorgprofessionals. Het gaat om medewerkers die hun vak bijhouden en zich blijven ontwikkelen. Alleen dan kunnen ze de beste zorg geven aan patiënten en cliënten. Wij helpen daarbij met opleidingen en cursussen waarmee uw medewerkers zich specialiseren, scholen of omscholen.

Onze opleidingen in Zorg & Welzijn

Verpleegkundige | bbl

Als verpleegkundige verpleeg en begeleid je mensen die (tijdelijk) niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Dat kunnen kinderen, volwassenen of ouderen zijn.
Niveau 4

Doktersassistent | bbl

Als Doktersassistent heb je verantwoordelijk werk. Je bent aanspreekpunt voor patiënten. Je geeft hen persoonlijk en telefonisch adviezen, uitleg en informatie.
Niveau 4

Helpende Zorg en Welzijn | bbl

Als Helpende Zorg & Welzijn help je mensen bij het uitvoeren van hun dagelijkse bezigheden. Voor deze bbl-opleiding is het zeer wenselijk dat je bij aanvang van de opleiding een werkgever hebt in de gezondheidszorg, bij wie je op niveau 2 helpende zorgtaken uitvoert.
Niveau 2

Begeleider Maatschappelijke Zorg | bbl

Je bent een echt mensen-mens en je ziet wat iemand wél kan. Je werkt al in deze sector. Je begeleidt cliënten bij hun persoonlijke verzorging, het wonen en huishouden, vrije tijd, scholing en werk.
Niveau 3

Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke zorg | bbl

Je bent een echt mensen-mens en je ziet wat iemand wél kan. Je begeleidt cliënten bij hun persoonlijke verzorging, het wonen en huishouden, vrije tijd, scholing en werk. Je werkt al in de sector
Niveau 4

Verzorgende IG | bbl

Gedurende de opleiding Verzorgende IG minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar, word je opgeleid tot een allround zorgmedewerker. Je richt je op de zorg, maar ook op het welzijn van de zorgvrager/cliënt.
Niveau 3

Ondersteuning welzijn en dagactiviteiten

Jij bent werkzaam in de zorg en wilt je meer verdiepen in het ondersteunen van het welzijn van je cliënten. Kies dan voor de training ondersteuning welzijn en dagbesteding!
Niveau 1

Helpende Plus

Heb je een diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2? En wil je breder inzetbaar zijn? In dit programma leer je onder meer medicijnen verstrekken en toedienen.
Niveau 2

Ondersteuning in de huiskamer

Heb jij als (aankomend) gastvrouw of -heer of als facilitair medewerker in een zorginstelling regelmatig contact met cliënten? En zou je méér uit je werk willen halen? Kies dan voor de training ondersteuning in de huiskamer!
Niveau 1

Sociaal Werker | bbl

Als sociaal werker zet je je in voor een doelgroep die ondersteuning of hulp nodig heeft bij het meedraaien in de samenleving. Je hebt een signalerende functie waarbij je samen met de doelgroep methodisch op zoek gaat naar de ondersteuningsbehoefte en vanuit daar stel je samen een plan op om doelen te bereiken.
Niveau 4

Zorg en Technologie

In de zorg wordt er steeds meer technologische toepassingen ingezet. De ontwikkelingen staan niet stil. Dit vraagt van de zorg- en welzijnsmedewerker om mee te bewegen met deze ontwikkelingen. In deze cursus worden er handvaten gegeven om technologische hulpmiddelen in te zetten en te gebruiken in de praktijk.
Niveau 3

Verdieping Palliatieve Zorg

De complexiteit in de zorg neemt toe. Ouderen wonen langer thuis en het schakelen met andere disciplines wordt steeds belangrijker. De afgelopen jaren neemt de vraag naar palliatieve zorg toe. Deze cursus is een aanvulling voor zorgmedewerkers werkzaam in de thuiszorg, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, hospice en kleinschalig wonen.
Niveau 3 & 4

Zorginnovaties en technologie

In de zorg wordt er steeds meer technologische toepassingen ingezet. De ontwikkelingen staan niet stil. Dit vraagt van de zorg- en welzijnsmedewerker om mee te bewegen met deze ontwikkelingen. In deze cursus worden er handvaten gegeven om technologische hulpmiddelen in te zetten en te gebruiken in de praktijk.
Niveau 4

Positieve gezondheid in de praktijk

In de samenleving is een brede ontwikkeling zichtbaar gericht op bewegen, gezonde voeding en vitaal leven. Ook in de zorg is een ontwikkeling te zien naar patiëntgerichte zorg die uitgaat van de vraag en de persoonlijke autonomie van de cliënt, waarbij bewegen en vitaliteit gestimuleerd wordt. De uitgangspunten en dimensies van Positieve Gezondheid sluiten aan bij deze ontwikkelingen.
Niveau 3 & 4

Individuele basiszorg verlenen 

Het certificaat is bedoeld voor volwassen starters, switchers en werkenden in de zorg zonder startkwalificatie die ervoor voelen om individuele basiszorg te verlenen.
Niveau 2

Creëren van een optimale woon- en leefomgeving voor de zorgvrager 

Het certificaat is bedoeld voor volwassen starters, switchers en werkenden in de zorg met een niveau 2 opleiding. De inhoud van dit certificaat biedt kennis en vaardigheden voor het creëren van een optimale woon- en leefomgeving voor de zorgvrager (met name in de ouderenzorg).
Niveau 2

Individuele zorg verlenen

Het certificaat is bedoeld voor volwassen starters, switchers en werkenden in de zorg, niveau 2, die ervoor voelen om individuele zorg te verlenen. Het certificaat richt zich op onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarin het bieden van individuele zorg aan de zorgvrager (in met name de ouderenzorg) centraal staan.
Niveau 3

Regievoering en vakontwikkeling in de zorg 

Het certificaat is bedoeld voor volwassen starters, switchers en werkenden in de zorg, niveau 2, die ervoor voelen om individuele zorg te verlenen. Het biedt werkenden de kans zich verder te ontwikkelen, passend bij de vraag van het complexer wordende zorglandschap. Het certificaat richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarin de eigen regie van de cliënt en de zorgprofessional centraal staan.
Niveau 3

Zorgplan ontwikkelen

Het certificaat is bedoeld voor volwassen starters, switchers en werkenden in de zorg, niveau 2, die ervoor voelen om individuele zorg te verlenen. De zorgmedewerker is inzetbaar in de (ouderen)zorg voor het mede opstellen van het individuele plan voor de zorgvrager.
Niveau 3

Verpleegtechnisch handelen, niveau 3

Het certificaat is bedoeld voor volwassen starters, switchers en werkenden in de zorg, niveau 2, die ervoor voelen om individuele zorg te verlenen. Het certificaat richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende-IG die gaan over het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen bij individuele zorgvragers.
Niveau 3

Organiseren en begeleiden in de maatschappelijke zorg

Met het behalen van dit certificaat kan de medewerker activiteiten organiseren en coördineren en cliënten begeleiden bij het voeren van de eigen regie.
Niveau 3

Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg

Met het behalen van dit certificaat kan de medewerker coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg. De medewerker verkrijgt specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om een ondersteuningsplan te ontwikkelen en er regie over te voeren.
Niveau 3

Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg

Na het behalen van dit certificaat kan de medewerker een cliënt ondersteunen bij zelfzorg en zorg technische handelingen uitvoeren.
Niveau 3

Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg

Na het behalen van dit certificaat kan de medewerker een cliënt ondersteunen bij wonen en huishouden en ondersteunen bij participatie. Na het volgen van dit certificaat kan adequate ondersteuning (bij het voeren van regie op het eigen leven, het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en het ontmoeten van anderen) worden geboden aan de zorgvrager.
Niveau 3

Ondersteunen en begeleiden in de maatschappelijke zorg

Met het behalen van dit certificaat kan de medewerker ondersteunen en begeleiden. De (toekomstige) medewerker verkrijgt specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan een ondersteuningsplan.
Niveau 3

Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg

Na het behalen van dit certificaat kan de medewerker zorgdragen voor het ondersteuningsproces. De medewerker kan ondersteuningsvragen van de cliënt inventariseren, samenwerken en werkzaamheden afstemmen.
Niveau 3

WAAROM BEDRIJFSOPLEIDINGEN VAN ROC TILBURG ANDERS ZIJN

Onze opleidingen en cursussen
  • zijn flexibel voor wat betreft duur en examinering
  • kennen meerdere instroommomenten per jaar
  • hebben als uitgangspunt ‘leren in de praktijk’
  • zijn gebaseerd op de zeven competentiegebieden van CanMEDS.

DEZE BEDRIJVEN GINGEN U REEDS VOOR

Francé Vermeer

Accountmanager Zorg & Welzijn
06-46199517

John de Jong

Accountmanager Zorg & Welzijn
0628045682

Direct contact

Onze accountmanagers adviseren u graag over de best passende (maatwerk)opleidingen of cursussen voor uw medewerkers.

Een leven lang ontwikkelen.

Welke studie je ook kiest, bij ROC Tilburg kom jij erachter wat je leuk vindt, waar je passie ligt en waar jij goed in bent. Bij ROC Tilburg kun je kiezen uit zo'n 150 opleidingen.